043-867-056

การดำเนินโครงการ >> ชื่อเรื่อง โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานในชุมชน ปี 2559
16 ม.ค. 2559

วันที่และเวลา : 14 มกราคม2559
07.30-11.30น

สถานที่ : สุขศาลาหมู่ที่2ตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

ลักษณะทางบุคคลเบื้องต้น: ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่2ตำบลนามน

ผลการดำเนินงาน/การสอบสวน/และแนวทางแก้ไข :

จำนวนผู้รับบริการ50คน

ลงชื่อ ผู้รายงาน : สุดาทิพย์ ศรีจันทร์เติม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ คลิกเพื่อโหลดเอกสาร

 

แชร์ผ่าน